כיוון של צילום

דו"ח של ממשות

הפרק 1- חלק 1 - קולנוע היום
הפרק 1 - חלק 2 - Credere nella realtà del cinema e saperla osservare
הפרק 1 - חלק 3 - Capire le arti per comprendere lo sguardo costruttore dell’immagine cinematografica
הפרק 1 - חלק 4 - La "teoria della tecnica"

Luca Bigazzi allo IED di Milano

email

Tutto quello che fa bene all'anima