Einstein: c'è crisi.

Condividi!
Vaig llegir en algun lloc que el pensament d'Albert Einstein, Comparteixo plenament.
“No pretenguem que les coses canviïn, si els mantenim en la mateixa forma. La crisi és la millor cosa que pot succeir a persones i països sencers, perquè és precisament la crisi de portar el progrés. La creativitat neix de l'angoixa, així com el dia neix de la nit fosca. El’ les crisis que sorgeixen en la inventiva, els descobriments i les grans estratègies. Qui supera la crisi se supera, sense que pugui sobrepassar. Qui dóna les seves derrotes i errors a la crisi, violentes seus problemes talent i respecta més que les solucions. La veritable crisi és la incompetència. L'error de les persones i els països és la mandra per trobar les solucions. Sense crisi no hi ha desafiaments, sense desafiaments la vida és una rutina, una mort lenta. Sense crisi no hi ha mèrits: la crisi és que el millor de cada un de nosaltres emergeix, perquè sense crisi tot vent és carícia. Parlar de crisi és crear moviment: Recline sobre el significat d'exaltar el conformisme. Treballem dur, pel fet que la crisi només posa en perill la tragèdia de no voler lluitar per superar”.
Profunditat i estabilitat mental del geni.
email